MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Các Loại Cánh - Wing Trong Mu Online

Cánh - Wing

Cánh cấp 3


 Cánh Cuồng Phong
 Wing of Storm

Blade Master

 Cánh Thiên Sứ
 Wing of Eternal

Grand Master

 Cánh Ngũ Sắc
 Wing of Illusion

High Elf

 Cánh Lôi Vũ
 Wing of Ruin

Duel Master

 Cánh Phượng Hoàng
 Wing of Dimension

Dimension Master

 Áo Choàng Đế Vương
 Cape of Emperor

Lord Emperor

 Áo Choàng Đại Tướng
 Cape of Overrule

Fist Emperor
 

Cánh cấp 1 & 2


 Cánh Quỹ
 Satan Wings

Dark Knight

 Cánh Thiên Đàng
 Heaven Wings

Dark Wizard

 Cánh Tiên Nữ
 Fairy Wings

Fairy Elf

 Cánh Vũ Linh
 Mistery Wings

Summoner

 Cánh Rồng
 Dragon Wings

Blade Knight

 Cánh Linh Hồn
 Archangel Wings

Soul Master

 Cánh Tinh Thần
 Spirit Wings

Muse Elf

 Cánh Hỏa Thiên
 Despair Wings

Bloody Summoner

 Cánh Bóng Đêm
 Darkness Wings

Magic Gladiator

 Áo Choàng Của Vua
 Cape of Lord

Dark Lord

 Áo Choàng Hiệp Sĩ
 Cape of Fighter

Rage Fighter
 

 
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 22:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Attack ALL Server 01:50
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!