MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Các Loại Khiên - Shield Trong Mu Online

Khiên - Shield


 Khiên Tròn
 Small Shield

 Khiên Sắt
 Buckler

 Khiên Sừng
 Horn Shield

 Khiên Diều
 Kite Shield

 Khiên Xương
 Skull Shield

 Khiên Bạc
 Round Shield

 Khiên Tiên Nữ
 Elven Shield

 Khiên Gia Huy
 Plate Shield

 Khiên Chông
 Spike Shield

 Khiên Kim Long
 Dragon Slayer Shield

 Khiên Ma Thuật
 Legendary Shield

 Khiên Ngưu Vương
 Bronze Shield

 Khiên Hỏa Long
 Dragon Shield

 Khiên Thánh Nữ
 Elemental Shield

 Khiên Triệu Hồn
 Grand Soul Shield

 Khiên Băng Tinh
 Frost Barrier Shield

 Khiên Vinh Quang
 Crimson GLory Shield

 Khiên Quỷ Vương
 Guardian Shield

 Khiên Giác Đấu
 Salamender Shield
 

 
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Attack ALL Server 19:50
Boss Vàng Server 2,3 20:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 20:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 20:00
Nhện Raklion Server 2 20:15
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!