MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Các Loại Chùy - Mace Trong Mu Online

Chùy - Mace


 Chùy
 Mace

 Chùy Gai
 Morning Star

 Chùy Dây
 Flail

 Búa Chiến
 War hammer

 Búa Băng
 Crystal Mace

 Chùy Tiên Nữ
 Elemental Mace

 Chùy Băng Tinh
 Frost Mace
 

 [Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 22:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Attack ALL Server 01:50
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!