MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Các Loại Rìu - Axe Trong Mu Online

Rìu - Axe


 Rìu nhỏ
 Small Axe

 Rìu Nhẹ
 Hand Axe

 Rìu Hai Lưỡi
 Double Axe

 Rìu Thợ Săn
 Tomahawk

 Rìu Tiên Nữ
 Elven Axe

 Rìu Chiến
 Battle Axe

 Rìu Lưỡi Bạc
 Nikkea Axe

 Rìu Lưỡi Vàng
 Larkan Axe

 Rìu Bán Nguyệt
 Crescent Axe

 Rìu Hoả Long
 Chaos Dragon Axe
   

 
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 22:00
Huyết Lâu Server 2,3 22:30
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Attack ALL Server 01:50
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!