MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Các Loại Nỏ - Crossbow Trong Mu Online

Nỏ - Crossbow


 Nỏ
 Crossbow

 Nỏ Vàng
 Golden Crossbow

 Nỏ Thép
 Arquebus

 Nỏ Ánh Sáng
 Light Crossbow

 Nỏ Rắn
 Serpent Crossbow

 Nỏ Thiên Thanh
 Bluewing Crossbow

 Nỏ Kim Ngân
 Aqua Golden Crossbow

 Nỏ Hoả Long
 Divine Crossbow of Archangel

 Nỏ Thánh
 Saint Crossbow

 Cung Thiên Thần
 Albatross Bow
   

 [Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Attack ALL Server 19:50
Boss Vàng Server 2,3 20:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 20:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 20:00
Nhện Raklion Server 2 20:15
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Sky Event Server 2 13:05

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!