MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

TIN TỨC GAME

Bảng Nguyên Liệu Reset [đọc: 29] 14-11
Bảng Giới Hạn Reset Nhân Vật [đọc: 77] 14-11
Các Lệnh Cơ Bản Trong Game Mu Online [đọc: 25] 14-11
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 28] 14-11
Hướng Dẫn Phòng Chống Hack Và Keylogger [đọc: 26] 14-11
Tính Năng Mở Rộng Túi Đồ Nhân Vật [đọc: 23] 14-11
Hướng Dẫn Mua Đồ Trên Webshop [đọc: 36] 14-11
Hướng Dẫn Nâng Cấp Item [đọc: 29] 14-11
Hướng Dẫn Chi Tiết Hệ Thống Socket [đọc: 41] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY [đọc: 9] 14-11
ƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380 [đọc: 23] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 1 - WING 1 [đọc: 35] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 2 - WING 2 [đọc: 31] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3 - WING 3 [đọc: 29] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH - FENRIR [đọc: 6] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN [đọc: 19] 14-11
Hướng Dẫn Ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 21] 14-11
Hướng Dẫn Ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 21] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC [đọc: 25] 14-11
SỰ KIỆN CÔNG THÀNH CHIẾN [đọc: 25] 14-11
SỰ KIỆN HỖN NGUYÊN LÂU - EVENT CHAOS CASTLE [đọc: 5] 14-11
SỰ KIỆN HUYẾT LÂU - LÂU ĐÀI MÁU [đọc: 21] 14-11
Sự Kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 23] 14-11
Sự Kiện Pháo Đài Sói - Event Crywoft [đọc: 25] 14-11
SỰ KIỆN TRUY TÌM GM [đọc: 3] 14-11
SỰ KIỆN THIÊN GIỚI - SKY EVENT [đọc: 7] 14-11
KALIMA EVENT - ĐẠI CHIẾN KUNDUN [đọc: 5] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ - BOSS ATTACK [đọc: 7] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT [đọc: 19] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN HOÀNG KIM - GOLDEN INVASION [đọc: 5] 14-11
Xem tất cả các bản tin
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 22:00
Huyết Lâu Server 2,3 22:30
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Attack ALL Server 01:50
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 10:45
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ SS2 .VN | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12!